Pellinge Marthaförening

Välkommen till Pellinge Marthaförening

Pellinge Marthaförening grundades 1948 och har idag 54 medlemmar. Av dessa hör 12 till seniorkretsen och 14 till Lill-Pellingekretsen.

På Pellinge marthornas program finns flere årligen återkommande evenemang. Vi står för kaféet under påsk- och julmarknaden på Skärgårdshemmet och på sommartorget andra veckoslutet i juni har vi lotteri. Däremellan träffas vi under trevlig samvaro.

Aktuellt

Vår historik

13.06.2019 kl. 18:43
Kontaktuppgifter

Kontakt

pellinge.marthagmail.com

Lisbeth Forss
Ordförande
lisbeth.forssgmail.com
040 1895 812
  Heidi Johansson
Viceordförande
  Sonja Liljeberg
Sekreterare
  Maria Lindlöf
Kassör
  Anita Johansson, Gunvor Fagerholm
Medlem
  Barbro Hartwall
Seniorernas kontaktperson
  Birgitta Sundbäck
Lill-Pellinge marthornas kontaktperson