Kontakta Pellinge Marthaförening

pellinge.martha(at)gmail.com

Ordförande
Lisbeth Forss
040 1895 812 / lisbeth.forss(at)gmail.com
 

Viceordförande       Gerd Nyblom
Sekreterare             Anita Johansson
Kassör                      Maria Lindlöf

Medlem                    Veronika Gustafsson, Barbro Hartwall

Seniorernas kontaktperson Barbro Hartwall
Lill-Pellinge marthornas kontaktperson Birgitta Sundbäck